ارتباط با ما

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۱۱/۰۹
  1. ارتباط باما

۶۰۰۷  ۱۱۷  ۹۹۰  ۰۰۹۸

۶۰۲۷  ۱۱۷  ۹۹۰  ۰۰۹۸

مدیر ثابت کربلا:

۴۷۰۹  ۲۱۳  ۷۸۲  ۰۰۹۶۴

مدیر ثابت نجف:

۹۷۳۲  ۸۴۸  ۷۷۲  ۰۰۹۶۴

۲۳۸۰  ۳۹۳  ۷۸۲  ۰۰۹۶۴

تلگرام:

ziafatenoor@

اینستاگرام:

ziafate.noor